Salarizare „by” decizia 51/2019

Interpretarea unor acte

       Salarizarea la nivel maxim este statuatǎ de anumite norme ce instituie dreptul bugetarilor de a fi salarizați la nivel maxim.

        Interpretarea acestor norme este fǎcutǎ de cǎtre jurişti şi contabili, atent selecționați, ale cǎror sarcini prevǎzute în fişele postului încep cu ,,gǎsirea de îndatǎ a unor tertipuri legale şi specularea oricǎrei imperfecțiuni de redactare a normelor în vigoare” pentru a ține veniturile bugetarilor mai mici decȃt prevede legea.

Decizia Î.C.C.J. poate fi interpretatǎ ca mǎrire salarialǎ ?

        În principiu şi doar în lipsa armatelor de contabili şi jurişti menționați mai sus rǎspunsul poate fi DA.

        Din pǎcate pentru noi aceastǎ decizie a Î.C.C.J. nu instituie un drept salarial nou ci este o interpretare judecǎtoreascǎ a unor norme care vin sǎ clarifice redactarea defectuasǎ a unor O.U.G.-uri (83/2014 – salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2015 şi 57/2015 – salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2016) care generau mai multe interpretǎri.

Cu ce ne ajutǎ aceastǎ decizie a Î.C.C.J. ?

        Legea-cadru nr.284/2010 enumerǎ la aliniatul 2 categoriile de personal cǎrora li se aplicǎ dispozițiile şi la aliniatul 3 menţionează faptul cǎ ,,intrǎ în categoria personalului bugetar personalul încadrat pe baza contractului individual de muncǎ…inclusiv funcționarii publici şi funcționarii publici cu statut special”.

        Pe scurt Î.C.C.J. constatǎ cǎ ,,salariul funcției de bazǎ” potrivit anexei VII din legea 284/2010 are drept corespondent ,,salariul de bazǎ” conform anexei I din aceeaşi lege.

        În concluzie, sindicatele sau persoanele fizice care au pe rolul instanțelor de judecatǎ cauze avȃnd ca obiect salariul funcției de bazǎ şi salarizarea la nivel maxim, ştiu acum cǎ ,,salariul de bazǎ” şi ,,salariul funcției de bazǎ” pot fi solicitate în cadrul aceluiaşi proces.

Publicat de Gabriel M.

Just me !

Sindicatul Național SINPEN 2016 Constanța

Fiat justitia et pereat mundus

%d blogeri au apreciat: