Munca suplimentara si cea de weekend nu se exclud reciproc

Munca suplimentara si cea de weekend nu se exclud reciproc

Prin Adresa Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) nr. 36880/DTIC/2018 s-a produs o adevarata harababura in salarizarea angajatilor din penitenciare.

In urma acestor evidentieri, s-a constatat ca orele pontate pentru activitatile in zilele de sambata si duminica, sarbatori legale etc. nu au mai fost cuantificate in centralizatorul privind RSLD, din cauza depasirii timpului normal de lucru.

Intr-un final, s-a ajuns la un rezultat nefericit: munca suplimentara prestata in zilele de sambata si duminica, sarbatori legale etc. se considera doar munca suplimentara si nu mai poate beneficia si de majorarea cu 75% a salariului de baza.

Evident, rezultatul impus de ANP contravine reglementarilor in vigoare, astfel:

OMJ nr. 821/C/2015 din 27 februarie 2015, la art 3 alin. 3 prevede ca: majorarea se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat in zilele respective, indiferent daca acest interval de timp reprezinta concomitent si munca suplimentara.

Nota Bene: OMJ nr. 821/C/2015 din 27 februarie 2015, la art 4 lit. b) stabileste si conditii de acordare a majorari, astfel: Daca angajatul „nu beneficiaza de alte drepturi salariale sub forma de majorari, sporuri sau compensatii ori de cuantumul acestora, prevazute expres pentru activitatile desfasurate in zilele de repaus saptamanal si/sau in zilele de sarbatori legale;”. 

De remarcat faptul ca ANP interpreaza eronat acest articol, luand in considerare ca dreptul salarial pentru munca suplimentara si cel pentru munca in weekend si sarbatori legale ar coincide.

Teoria ANP este falsa, avand in vedere ca legiuitorul a stabilit clar sintagma: alte drepturi salariale prevazute expres pentru activitatile desfasurate in zilele de repaus saptamanal si/sau in zilele de sarbatori legale si ca compensarea pentru munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru are alt regim juridic.

Legea nr. 79/2018 prevede ca prin derogare de la prevederile art. 8 din ordonanta de urgenta a guvernului nr. 90/2017 (…), munca suplimentara prestata incepand cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de catre (…) functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se plateste cu o majorare de 75% din solda de functie/salariul de functie, proportional cu timpul efectiv lucrat in aceste conditii. Plata majorarii se efectueaza in cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in urmatoarele 60 de zile dupa prestarea muncii suplimentare.

NOTA BENE: Munca suplimentara are regimul ei juridic distinct asa cum este prevazut in actul normativ mai sus enuntat.

OUG nr. 90/2017, aprobata prin Legea nr. 80/2018, la art. 10 alin. (3) prevede ca in anul 2018, pentru activitatea desfasurata de (…) functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil (…), in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda drepturile prevazute de legislatia in vigoare in luna iunie 2017. Baza de calcul pentru acordarea acestor drepturi o reprezinta solda de functie/salariul de functie cuvenit(a).”

Nota Bene: La adoptarea acestei prevederi, prin plata muncii in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, legiuitorul a luat in calcul eliminarea disfunctionalitatilor generate de insuficienta de personal care puteau prejudicia efectuarea misiunilor operative.

In concluzie, cele doua situatii expuse anterior:

  1. munca suplimentara prestata peste programul normal de lucru,
  2. munca prestata in zilele de sarbatori legale, repaus saptamanal si in alte zile in care, in conformitate cu legea, nu se lucreaza,

nu se exclud una pe cealalta, avand un regim juridic diferit reglementat de legiuitor.

In situatia in care Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) nu repara in timp util prejudiciul creat, astfel incat angajatilor din penitenciare sa le fie platite ca si pana in prezent orele lucrate in weekend si sarbatori legale etc., putem considera ca institutia penitenciara contesta cu intentie vointa legiuitorului de a elimina disfunctionalitatile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala.

Publicat de Cosmin Dorobantu

Sindicalist

Sindicatul Național SINPEN 2016 Constanța

Fiat justitia et pereat mundus

%d blogeri au apreciat: