Potrivit art. 10 alin. (1) din OUG nr. 90/2017, in anul 2018, compensatiile, ajutoarele, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte din salariul lunar brut al angajatilor din penitenciarel, se mentin la nivelul lunii decembrie 2017.