Neclaritatile din salarizare eliminate prin ordonanta de urgenta

Neclaritatile din salarizare eliminate prin ordonanta de urgenta

Pentru ca au fost identificate o serie de neclaritati in aplicarea prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, Guvernul Romaniei emite in data de 6 decembrie 2017 OUG nr. 91/2017 care prevede ca:

“Incepand cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acorda obligatoriu, lunar, indemnizatii de hrana reprezentand a 12-a parte din doua salarii de baza minime brute pe tara garantate in plata, cu exceptia personalului (…) Administratia Nationala a Penitenciarelor, (…) care, potrivit legii, beneficiaza de drepturi de hrana in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.”