Unitati penitenciare tinta: Penitenciarul Giurgiu si Penitenciarul Drobeta-Turnu Severin. Legea spune ca indeplinirea prin DZU a sarcinilor unui post, altul decat cel pe care angajatul este numit in statul de functii, dar si delegarea de sarcini sunt conforme numai atunci cand respecta raportul dintre complexitatea sarcinilor delegate, cunostintele, experienta si capacitatea necesara efectuarii actului de autoritate incredintat.

Tot legea spune ca un post in sistemul penitenciar se ocupa (imputernicire, delegare, numire etc) de catre un angajat numai daca acesta indeplineste intocmai conditiile necesare ocuparii acestui post (de la pregatirea profesionala, functie, pana la grad si corp profesional).

 

In ciuda acestor conditii, avem directori de penitenciare, pentru care legea este facultativa si dispun, de la sine putere (peste actele normative), ca agentii sa indeplineasca functii de ofiteri fara ca acestia sa fie remunerati pentru sarcinile primite, chiar daca in compartiment exista ofiteri care ar putea sa indeplineasca, in conditii de legalitate, sarcinile respective.

Aceasta practica nu este nici LEGALA si nici MORALA.