Ministerul Justitei se afla in curs de elaborare a PROIECTULUI de Ordin al Ministrului Justitiei privind aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii, cuprinse in Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, pentru personalul din sistemul administratiei penitenciare.

Advertisements