In forma propusa de Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a Statutului politistului de penitenciare  se prevede ca directorii generali si directorii generali adjuncti sa fie numiti pe o perioada de 4 ani, de la data intrarii in vigoare a Statutului. Nu se face vorbire deloc de directorii de unitati penitenciare.

Sindicatele din penitenciare considera ca omisiunea introducerii in proiectul de Statut al politistului de penitenciare a mandatului de 4 ani si pentru directorii de penitenciare va avea ca efect aparitia unui comportament dicatorial din partea acestora, deoarece omisiunea ii plaseaza pe directorii de penitenciare intr-o sfera de protectie discriminatorie fata de directorii generali si directorii generali adjuncti ai ANP.

Propunere ANP: “(8) Directorul general și directorii generali adjuncti din politia penitenciara se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia o singura data, pentru inca 4 ani; prelungirea mandatului se face conform competentelor de gestiune a resurselor umane, in urma verificarii modului de indeplinire a criteriilor prevăzute la art. 57 alin. (2) – (5).”

Propunere Sindicate: “Directorul general, directorii generali adjuncţi și directorii de unități din poliția penitenciară se numesc pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia o singură dată, pentru încă 4 ani; prelungirea mandatului se face conform competenţelor de gestiune a resurselor umane, în urma verificării modului de îndeplinire a criteriilor prevăzute la art. 57 alin. (2) – (5).”