Regulamentul privind conditiile de participare, organizare si desfasurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare in functie, trecerea agentilor in corpul ofiterilor si din sursa externa, a posturilor vacante de functionar public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare este in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Justitiei (MJ).

In opinia noastra trebuie aduse modificari de esenta prezentului OMJ care reglementeaza organizarea si desfasurarea concursurilor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP), cum ar fi:

 1. componenta comisiei de concurs
 2. redistribuirea candidatilor
 3. elaborarea subiectelor, tematicii si bibliografiei
 4. testarea psihologica (termene si stabilirea profilului psihoprofesional)
 5. eliminarea unor probe inutile 
 6. elaborarea unui ghid de interviu adaptabil pentru fiecare functie in parte
 7. posibilitatea corpului de control al MJ/ANP de a propune anularea/suspendarea/reluarea concursului in caz de fraude si nerespectarea procedurii de concurs
 8. recorectarea lucrarilor de catre o terta comisie in caz de diferente mari de punctaj
 9. stabilire vechime in specialitate pentru membrii comisiilor de concurs
 10. stabilirea criteriilor in stabilirea componentei comisiei de concurs
 11. stabilirea de concursuri nationale anuale de trecere a agentilor in corpul ofiterilor
 12. probe sportive in functie de varsta si sex
 13. transparenta in organizarea si desfasurarea concursului
 14. ETC

In eventualitatea in care aveti propuneri, sugestii, observatii fundamentate, va invit sa ni le trimiteti pentru a le sustine.