Desi vestea era ca ministrul l-a semnat ieri, se pare ca abia l-a postat spre consultare. Trecand peste controversele aplicarii acestei majorari de 50%, trebuie renuntat urgent la prostia asta a reaprobarii anuale a unor sporuri prevazute de lege. Nu e nici normal si nici firesc ca in fiecare an sa ne rugam de cate-un ministru sa aprobe ce este deja legal. Mai jos proiectul cu pricina.

Proiectul de Ordin al ministrului justitiei pentru prelungirea aplicarii in perioada 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justitiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Justitiei supune dezbaterii publice, proiectul de Ordin al ministrului justitiei pentru prelungirea aplicarii in perioada 1 martie 2017 – 31 decembrie 2017 a Ordinului ministrului justitiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale functionarilor publici cu statut special si personalului civil din sistemul administratiei penitenciare si a Ordinului ministrului justitiei nr. 821/C/2015 privind conditiile de acordare a majorarii salariale pentru functionarii publici cu statut special si personalul civil din sistemul administratiei penitenciare care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.

Ordin | Referat de aprobare

Propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise in scris pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucuresti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.