Noul Statut al politistului de penitenciare ar putea fi declarat neconstitutional daca membrii grupului de lucru din Administratia Nationala a Penitencirelor (ANP) ar lasa sa treaca art. 31 din Legea nr. 293 privind statutl politistilor de penitenciare in forma urmatoare:

<<Articolul 31 se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

„Art. 31

 (1) (…)

 (2) Condiţiile de participare, organizare şi desfaşurare a concursurilor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.”>>

Avand in vedere ca functionarul public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare este subiect al unui raport de serviciu, care se executa si inceteaza in conditii speciale, ne aflam in situatia in care putem deduce ca elementele esentiale in ceea priveste nasterea, executarea si incetarea acestor raporturi se vor referi in mod intrinsec la statutul special al politistului de penitenciare. Pe cale de consecinta, orice modificare a raporturilor de serviciu, inclusiv accederea in sistemul penitenciar, avansarea in cariera profesionala, trebuie reglementata prin lege organica, ci nu prin ordin de ministru.