In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Administratia Nationala a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Va rugam sa transmiteti propunerile si/sau alte observatii referitoare la modificarea acesteia, in format word, pana la data de 06.03.2017, la adresa de e-mail denisa.ciocodeica@anp.gov.ro.