Proiectul de ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor si programelor educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala din locurile de detinere aflate in subordinea Aministratiei Nationale a Penitenciarelor .

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Justitiei supune dezbaterii publice, proiectul de Proiectul de ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea activitatilor si programelor educative, de asistenta psihologica si asistenta sociala din locurile de detinere aflate in subordinea Aministratiei Nationale a Penitenciarelor

Proiect de ordin | Referat de aprobare | Anexe

Propunerile si observatiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise in scris,   pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucuresti, pe fax, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.