Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Justitiei supune dezbaterii publice, proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 293/2004 privind statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor, insotit de expunerea de motive.

Proiect de Lege | Expunere de motive

Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise in scris pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucuresti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.