Proiectul de ordin comun privind modelul informarii scrise inmanate suspectilor, inculpatilor sau persoanelor condamnate in cadrul procedurilor penale ori persoanelor cautate in baza unui mandat european de arestare cu privire la drepturile acestora.

penitenciare-info_468x60

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Justitiei supune dezbaterii publice Proiectul de ordin comun privind modelul informarii scrise inmanate suspectilor, inculpatilor sau persoanelor condamnate in cadrul procedurilor penale ori  persoanelor cautate in baza unui mandat european de arestare cu privire la drepturile acestora.

Proiectul de ordin | Referat de aprobare

Propunerile, sugestiile si opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise in scris pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucuresti, pe fax, la nr. 037 204 1195  sau la adresa de e-mail dean@just.ro

Anunțuri