ANP: proiect privind selectia operatorilor de telefonie
ANP: proiect privind selectia operatorilor de telefonie

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Administratia Nationala a Penitenciarelor supune dezbaterii publice:

Va rugam sa transmiteti propunerile si/sau alte observatii referitoare la modificarea acesteia, in format word, pana la data de 09.12.2016, la adresa de e-mail gabriela.ghiberdicu@anp.gov.ro

Anunțuri