MJ: Proiect privind arhiva fostului serviciu secret de la justitie

stencil.blog-post-feature
MJ: Proiect privind arhiva fostului serviciu secret de la justitie

In temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Ministerul Justitiei supune dezbaterii publice proiectul de Hotarare privind unele masuri referitoare la arhiva fostei Directii Generale de Protectie si Anticoruptie.

Propunerile, sugestiile sau opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris pe adresa Ministerului Justitiei, str. Apolodor, nr.17, cod 050741, sector 5, Bucuresti sau la adresa de e-mail dean@just.ro.

Publicat de Sorin Dumitrascu

Despre penitenciare si justitie

Sindicatul Național SINPEN 2016 Constanța

Fiat justitia et pereat mundus

%d blogeri au apreciat: